Agenda vTv 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023


2023


05 januari. Alg.ledenvergadering nieuwjaarsborrel.

21 maart. vTv-besturrsvergadering.

25 april. Bestuursvergadering.

23 mei. Alg.ledenvergadering.

7 juni. Bezoek RailTech 2023 Brussel (Schaarbeek).

9 juni. Stakeholdersessie stadhuis Weert.

20 juni. Bezoek Spoorwegmuseum Utrecht.

12 september. vTv App vergadering.

29 september. Bestuurlijk overleg Prov.Limburg.

02 oktober. Kennismakingsgesprek wethouder L.A.W. Steinbach Weert.

05 oktober. Kennismakingsgesprek gedeputeerde J. Kuntzelaers Maastricht.

29 oktober. vTv alg. ledenvergadering-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022


22 februari.

Bijeenkomst - kennismaking met nieuwe leden en ledenvergadering.


7 maart.
Werkbezoek Nederlandse- en Belgische volksvertegenwoordigers.


18 maart. - Ontmoeting burgemeester Vlecken van Weert.


12 april. - Alg. ledenvergadering.


28 april. - Alg. ledenvergadering.

3 mei. Bestuursvergadering.


7 juni. Overhandiging petitie: Spoorverbinding Antwerpren - Hamont - Weert, aan de Vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat door de Provincie Limburg, Gemeente Weert en de vTv aangeboden aan de Vaste Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. (zie Petitie op onze website)


29 juli. Delegatie vTv - Ontmoeting overleg op Provinciehuis in Den Bosch met de heer Marcel Brok - Strateeg en Procesmanager Spoor- Provincie Noord-Brabant.


18 augustus. Algemene ledenvergadering.


15 september. vTv gaat met een grote delegatie het Kamerdebat van I&W in de Tweede Kamer - Den Haag, inzake de treinverbinding Hamont - Weert  bijwonen. 


29 september. Algemene ledenvergadering.


19 december. Werkbezoek van staatssecretaris Vivianne Heijnen aan station Weert. Betreft her-activering terinverbinding voor personenvervoer Weert - Hamont. (Antwepen)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2021 Een heel bijzonder jaar voor iedereen!
Maar.....dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt!
Er zijn volop ontwikkelingen, zoals de Business Case van de NMBS en ons onderzoeksrapport. De werken voor de elektrificatie zijn bijna afgerond en kunnen de elektrische treinen gaan sporen!
Zodra de Corona ontwikkelingen het toelaten worden de verslagen van onze bijeenkomsten en overleg hier weer medegedeeld!


29 juni 2021.
Eindelijk na vele maanden weer een zeer vruchtbare ledenvergadering in Hamont gehad.
Er zijn weer vele punten op de agenda die we nu weer zullen gaan uitvoeren.


13 juli 2021.
Jaarvergadering - Bestuur - Neerpelt.


2 september.
Bestuursvergadering - Mol.


23 september.
Samenkost Rover - vTv Weert.


30 september.
ACV-Spoor.

5 oktober.
Bijeenkomst bestuur -Kennismaking nieuw lid.


9 november.
Vergadering bestuursleden en adviseur met gedeputeerde de heer van Gaans.
Het was een zeer vruchtbare en aangename bijeenkomst op het Gouvernement in Maastricht.


25 november.(Onder voorbehoud van Corona beperkingen)
Bijeenkomst en kennismaking met nieuwe leden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2020


27 januari 2020.Werkbezoek van vTv aan Kabinet minister Lydia Peeters, Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken - Brussel.


20 februari 2020. Overleg met een belangstellende Belgische Politieke Partij. Locatie de Burg Hamont.


30 juni 2020. Bestuursvergadering.


14 juli 2020. Ledenvergadering.


18 september2020. Overleg met burgemeester Marianne Verhaert, gemeente Grobbendonk.
Het bestuur en adviseurs zijn erg tevreden over de ontvangst en het positieve overleg.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019


9 januari.
Op 9 januari werd onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie gehouden. Een nieuw jaar met nieuwe inspiratie en weer nieuwe energie om onze doelen te verwezenlijken.


23 januari.
Op 23 februari eerste bestuursvergadering van 2019.


2 februari 2019.
Op 2 februari heeft een delegatie van vTv een positief kennismakingsgesprek gehad met burgemeester Frank Smeets van Pelt.
Wij zijn verheugd op zijn positieve reactie van ons bezoek, en de toezegging voor ondersteuning van vTv door de gemeente Pelt om gezamenlijk te streven naar een treinverbinding voor personenvervoer tussen Weert en Antwerpen.


18 februari.
Op 18 februari voerde een delegatie samen met onze adviseurs van vTv, overleg met de medewerkers Kabinet van Minister Bellot over de plannen tot doortrekken van Lijn 19, de personenlijn Antwerpen-Hamont tot in Weert. Het was een vruchtbare uitwisseling van ontwikkelingen rondom dit spoortraject waarbij vTv inzicht gaf in de regionale kansen en belangen die met deze spoorverbinding verbonden zijn.


27 februari.
27 februari heeft een positief kennismakingsgesprek plaatsgevonden met burgemeester Rik Rijcken van Hamont-Achel en vTv.
Ook de gemeente Hamont-Achel, heeft de toezegging gedaan om vTv-Vereniging Treinreizigers Vereniging volledig te steunen in haar activiteiten. Dit geeft vTv positieve kracht om het doel voor de belangen van onze treinreizigers te behartigen en verder te strijden voor een dienstregeling tussen Hamont en Weert.


14 maart.
Op 14 maart 2019 heeft er een zeer positief en vruchtbaar kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen vTv met onze adviseur de heer Anton Kirkels en de nieuwe wethouder mevrouw drs. Wendy van Eijk van gemeente Weert. Wij als vTv-Vereniging Treinreizigers Vervoer zijn blij dat wij mogen rekenen op net zo’n goede ondersteuning en streven naar een grensoverschrijdende treinverbinding voor treinreizigers, als dat wij die in de voorgaande jaren hebben mogen ervaren.


21 maart.
21 maart zijn enkele afgevaardigden van vTv getuigen geweest van de eerste paalzetting voor de elektrificatie van Leopoldsburg naar Mol.

26 maart.
26 maart zal vTv met enkele bestuursleden vertegenwoordigd zijn bij RailTech in Utrecht.

1 april.

Op 1 april (geen aprilgrap) heeft vTv twee directieleden van NMBS ontvangen voor een bezichtiging van het spoorgedeelte lijn 19, tussen Hamont en Weert. Het was voor iedereen een erg leerzame en boeiende dag in een ontspannen sfeer. De dag begon met een ontvangst in het stadhuis van Hamont door burgemeester Rik Rijcken en eindigde met een gastvrije ontvangst door wethouder mevr. van Eijk in het stadhuis van Weert.
Er is tussen alle partijen erg nuttige informatie uitgewisseld, die hopelijk een positieve bijdrage zal leveren voor de spoedige her-activering van een dienstregeling voor reizigers tussen de belangrijke spoorwegknooppunten Weert en Antwerpen.


23 april.
23 april heeft vTv een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met burgemeester Rob Nijs van Lommel. Wij hopen dat wij met deze burgemeester en schepenen ook zo’n fijne voortzetting van onze samenwerking mogen hebben als we in de voorgaande jaren hebben ervaren met de gemeente Lommel.

13 juni.
Op 13 juni jaarvergadering: Op deze vergadering heeft bestuursverkiezing plaats gevonden. Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. De voorzitter - Penningmeester en secretaris zijn herkozen. Teven de goedkeuring voor de jaarlijkse kascontrole. We bedanken de penningmeester voor zijn correcte boekhouding.


1juli.
Overleg en besprekingen op uitnodiging van een Belgische Politieke Partij.


3 september.
Uitgebreide presentatie van ons onderzoeksrapport-QuickScan: "Potentie onderzoek spoorlijn Antwerpen - Hamont -Weert", aan genodigden en de Nederlandse en Belgische Pers.


4 september.
Het rapport: Potentie Onderzoek Lijn Antwerpen - Hamont - Weert
Openbaar.


26 september. Overhandiging van het Rapport, Potentie Onderzoek Lijn Antwerpen - Hamont - Weert aan de heer Koen Kerckaert - directielid NMBS te Brussel.


14 november.Overleg met gedeputeerde Mackus in Weert.